Hôm qua trên cộng đồng marketing có hỏi về cái chức năng chèn website vào trang trên facebook mình có bình luận dạo và có nói hướng dẫn cho ai chưa biết thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn thao tác

Static HTML PLUS link

đây là chức năng chèn html vào trang facebook trước facebook cho chèn dễ hơn nhiều và mình không khoái bản cập nhập này cho lắm

Truy cập vào Static HTML PLUS link tại đây

Bạn có thể tạo tới 12 trang theo các link dưới đây chú ý 12 cái thao tác giống nhau hoàn toàn

https://apps.facebook.com/static_html_plus/

https://apps.facebook.com/static_html_two/

https://apps.facebook.com/static_html_three/

https://apps.facebook.com/static_html_four/

https://apps.facebook.com/static_html_five/

https://apps.facebook.com/static_html_six/

https://apps.facebook.com/static_html_seven/

https://apps.facebook.com/static_html_eight/

https://apps.facebook.com/static_html_nine/

https://apps.facebook.com/static_html_ten/

https://apps.facebook.com/static_html_eleven/

https://apps.facebook.com/static_html_twelve/

Sau đó click cào  add static html to a page

Chọn Page

Thêm Thẻ Trang

chọn trang và nó sẽ chuyển qua tab trang

Lưu ý một số trang không đủ 1 nghìn lượt like sẽ không thao tác được nhé nó sẽ báo lỗi

Thêm code hoặc chèn web 

Ngay khi bạn nhấn vào Set Up tab nó sẽ chuyển bạn tới trang cấu hình

Ở đây bạn có teher điền code htmt của bạn vào hoặc nếu bạn có website có thể chèn vào ở đây mình dùng website mình luôn

Nhấn vào embed your website

Điền địa chỉ web và nhấn lưu lại! bạn có thể xem trước khi lưu lại

Sau đó bạn vào trang chủ nó sẽ xuất hiện phần tab mới và có nội dung như vậy

Nếu bạn muốn chuyển qua dùng hay chỉnh sửa tab này bạn quay lại trang chỉnh sửa  bằng cách nhấn change app

Chọn cái bạn cần và lưu lại

Phần sau mình sẽ chia sẻ một số code html làm landing page cho nó khá đẹp!

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of